Інформація про автора

admin, admin, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди, Україна

  • № 1 (2013) - Педагогічні науки
    кандидат педагогічних наук, доцент, Танана С. М. ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
    Анотація  Стаття Танана
  • № 1 (2013) - Педагогічні науки
    Тітова С. В. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЛОЛОГА
    Анотація  Стаття Тітова