Інформація про автора

admin, admin, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна

  • № 1 (2013) - Література. Літературознавство
    кандидат філологічних наук, доцент, Сарапин В. В. ПОЕТИКА УКРАЇНСЬКИХ ВІРШОВАНИХ ОПОВІДАНЬ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТ.
    Анотація  Стаття Сарапин