Інформація про автора

Кінєва, Т. С., Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ, Україна