Інформація про автора

Євдокимова, Н. М., ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» Україна м. Київ, Україна