Інформація про автора

Г. І., Меднікова, Україна

  • Том 3, № 2 (2014) - Психологія
    СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СМИСЛОЖИТТЄВИХ І ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ З РІЗНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ
    Анотація  PDF  PDF