Інформація про автора

Котенок, Д. М., ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» Україна м. Київ, Україна