Vol 1, No 1 (2016)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

ECONOMICAL SCIENCES

O. Zharun, S. Sokoliuk, S. Tkachuk
PDF
O. V. Deyneha
PDF
I. Kosach, N. Kholyavko
PDF
L. V. Ovcharenko, T. S. Ozhelevskaya
PDF
A. V. Kholodnytska, L. V. Boyarchyk
PDF
О.D. Rozhko
PDF

POLITICAL SCIENCES

M. G. Sanakuiev
PDF

HISTORICAL SCIENCES

O. Tretyakova
PDF

LEGAL SCIENCES

I. М. Lukinа, A. A. Ilnytskyy
PDF
Y. O. Garkusha
PDF

PHILOSOPHICAL SCIENCES

Olena Andriyenko
PDF
А. M. Leshchenko
PDF
Yu. M. Lustin
PDF
S. O. Stasenko
PDF
N. V. Skotna, V. I. Konovalchuk
PDF

PEDAGOGICAL SCIENCES

N. V. Mayer
PDF
R. Prima
PDF
K. Vlasenko, M. Borysenko
PDF
M. A. Debych, I. M. Sikorska
PDF
Alexander Kobylyansky, Sofiya Dembitskaya
PDF
N. Y. Dmitrenko
PDF
O. Marchenko
PDF
I. Poluboyarina, I. Pristalov
PDF
O. B. Tarnopolsky
PDF
Y. N. Lymareva, A. Y. Beloshapka, O. L. Voinov
PDF
N. M. Chernukha, I. S. Bakhov
PDF
I. I. Kozhevnikova
PDF
Iu. S. Chapiuk
PDF

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

R. P. Popeliushko
PDF
I. V. Volzhentseva
PDF

TECHNICAL SCIENCES

V. M. Baranovsky, M. V. Potapenko
PDF
V. M. Baranovsky, O. Ju. Skalsky
PDF
V. B. Onishenko, I. M. Storozhuk
PDF